Sanering af PCB

Hos Olaf Bahn Isolering er vore medarbejdere certificeret og uddannet til,- at arbejde med materialer, der indeholder det farlige stof PCB!

Det miljø-og sundhedsskadelige stof PCB (polyklorerede biphenyer) har vist sig, at være et udbredt problem i mange danske bygninger!

PCB forefindes i mange bygningsmaterialer,-   hovedsageligt i fugematerialer, maling, gulvbelægning, limprodukter m.m.

Olaf Bahn Isolering indrapporterer alle jobs til arbejdstilsynet,- og alle jobs udføres iht. arbejdstilsynets krav!